The BreakerРезюме

Новият учител по английски език, Чун-Уоо, не е обикновен човек. Ученикът Шиоон, жертва на постоянен тормоз, неочаквано става свидетел на бойните му умения и го моли да стане негов чирак. Чун-Уоо поставя тежко изпитание пред Шиоон, но той го преминава и получава одобрението на майстора! Оказва се, обаче, че неговите сили са повече от това, което Шиоон е видял. Така младежа отваря вратите към скрит свят на бойните изкуства и е на път да бъде обучен от най-великия треньор!

The Breaker глави